Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 14 tháng 12 năm 2017

 » Video

Video

Lễ hội trường


Cảnh quan của trường