Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 17 tháng 10 năm 2017

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 19:44 14/08/2016  

KẾ HOẠCH ÔN TẬP KIỂM TRA LẠI, LÊN LỚP VÀ TẬP TRUNG HỌC SINH NĂM HỌC 2016-2017 -Tin mới

UBND HUYỆN PHÚ LỘC                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TT GDNN-GDTX PL                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
   
 
     

 

 

Số:       / TT GDNN-GDTX PL

V/v Kế hoạch tập trung, kiểm tra lại                                              Phú Lộc, ngày 12 tháng 8 năm 2016

 

KẾ HOẠCH ÔN TẬP KIỂM TRA LẠI LÊN LỚP

VÀ TẬP TRUNG HỌC SINH NĂM HỌC 2016-2017

I./ Nội dung GVCN triển khai ngày tập trung học sinh 16/8/2016:

            - Tổ chức học tập nội quy trung tâm theo lớp;

            - Triển khai VB hướng dẫn thi hành kỷ luật học sinh;

            - Bầu Ban cán sự lớp, tổ trưởng, lập sơ đồ lớp;

            - Triển khai kế hoạch lao động ngày 17/8.        

  • Phân công giáo viên tập trung học sinh, lao động theo lớp:

+ Lớp 12A1: Cô Hoa, cô Phượng

+ Lớp 12A2: Thầy Tuấn, cô K.Anh

+ Lớp 11A1: Thầy Thân, cô Trinh

+ Lớp 10A1: T.Biểu, T.Lĩnh.

* Chỉ đạo lao động toàn trường: Ban chấp hành Đoàn trường

  • Trang hoàng văn phòng Đoàn trung tâm: Cô Lan+ T.Toàn,văn phòng giáo viên: Suyền.

II./ Lịch ôn tập :

Buổi

Thời gian

Môn

Khối

SL HS

GV ôn tập

Phòng

Sáng

17/8/2016

9g15- 10g15

Toán

10

06

T. Lĩnh

 

11

01

T. Tuấn

 

10g15- 11g15

Vật lý

10

01

T.Toàn

 

 

 

Tiếng Anh

10

02

C.Trinh

 

 

 

 

11

01

 

 

 

 

Sinh học

11

01

T Thân

 

III./ Lịch kiểm tra lại:

Ngày

Lớp

SL

Môn

Thời gian làm bài

Phòng

Giám thị

18/8

10

6

Toán

7g15- 8g15

 

Thầy Lĩnh, T.Tuấn

T.Toàn, Thầy Thân  

cô Trinh

11

1

Toán

 

10

1

Vật lý

8g25- 9g10

 

10

11

2

1

T.Anh

10g30 – 11g15

 

 

11

1

Sinh học

 

 

 

IV./ Chấm bài kiểm tra:

-         Môn toán: Thầy Lĩnh, T.Tuấn

-         Môn vật lý: T.Toàn, cô Lan

-         Môn Tiếng Anh: cô Trinh

-         Môn Sinh: Thầy Thân  

* Ghi chú: - Các cặp chấm triễn khai chấm chung sau khi kết thúc từng môn thi.

            - Giáo viên chủ nhiệm tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại cuối năm, báo cáo danh sách học sinh được lên lớp, lưu ban cho Ban GĐ để có kết quả xét duyệt trước ngày 22/8. Giáo vụ gửi danh sách lớp và sổ gọi tên –ghi điểm cho các giáo viên chủ nhiệm lớp.

                                                                         KT. GIÁM ĐỐC

                                                                                                            P.GIÁM ĐỐC

 

                                                                                           

                                                                                                             Hàn Chức Toàn