Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 20 tháng 04 năm 2018

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 18:30 22/10/2017  

SINH NHẬT

CHÚC MỪNG SINH NHẬT QUÝ THẦY CÔ

Tải file 1  

Số lượt xem : 108