Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 18 tháng 02 năm 2020

 » Tài nguyên » Tư liệu bài giảng

Tư liệu bài giảng

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
ÔN THI HỌC KỲ I SINH HỌC 11

  BÀI ÔN TẬP HỌC KỲ I SINH HỌC 11 NĂM HỌC 2013-2014   A. PHẦN TỰ LUẬN Câu 1: Vì sao thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng, cây lúa không thể sống được ? Trả lời : Tại vì nitơ là một...

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

TRUNG TÂM GDTX PHÚ LỘC MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn: Sinh học- Lớp 12. Năm học 2013-2014 Số lượng: 30 câu. Thời gian làm bài 45 phút         Bước 1- Xác định mục đích của đề kiểm tra: Kiểm tra...

BÀI TẬP CHƯƠNG I SINH 12

 PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN CƠ CHẾ DI TRUYỀN   Trường hơp 1.    CHO BIẾT:    Trình tự nuclêôtit trên một mạch của gen. XÁC ĐỊNH        Trình tự nuclêôtit trên gen (ADN).   Các kiến thức cơ...

Các công cụ dạy học

Đang được cập nhật....................