Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 17 tháng 01 năm 2019

 » Tài nguyên » Tư liệu bài giảng

Tư liệu bài giảng

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
ÔN THI HỌC KỲ I SINH HỌC 11

  BÀI ÔN TẬP HỌC KỲ I SINH HỌC 11 NĂM HỌC 2013-2014   A. PHẦN TỰ LUẬN Câu 1: Vì sao thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng, cây lúa không thể sống được ? Trả lời : Tại vì nitơ là một...

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

TRUNG TÂM GDTX PHÚ LỘC MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn: Sinh học- Lớp 12. Năm học 2013-2014 Số lượng: 30 câu. Thời gian làm bài 45 phút         Bước 1- Xác định mục đích của đề kiểm tra: Kiểm tra...

BÀI TẬP CHƯƠNG I SINH 12

 PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN CƠ CHẾ DI TRUYỀN   Trường hơp 1.    CHO BIẾT:    Trình tự nuclêôtit trên một mạch của gen. XÁC ĐỊNH        Trình tự nuclêôtit trên gen (ADN).   Các kiến thức cơ...

Các công cụ dạy học

Đang được cập nhật....................