Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 19 tháng 01 năm 2021

 » Tài nguyên » Đề thi - Đáp án

Đề thi - Đáp án

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
ÔN TẬP CHƯƠNG III SINH THÁI HỌC (TN có đáp án)

  ÔN TẬP CH. III SINH THÁI HỌC   Câu 1: Hệ sinh thái bao gồm   A. các quần thể sinh vật cùng loài và nơi sống của chúng.          B. các quần xã sinh vật và nơi sống của chúng.   C. các quần xã...

ÔN TẬP CHƯƠNG II SINH THÁI HỌC (TN có đáp án)

ÔN TẬP CHƯƠNG II SINH THÁI HỌC Câu 1: Các loài sinh vật sống trong phá Tam Giang - Cầu Hai được gọi là A. quần xã sinh vật.                                              B. nhóm sinh vật phân giải. C. các quần thể cá.                                               D. nhóm...

ON TẬP CHƯƠNG I SINH THAI HỌC (TN có đáp án)

ÔN TẬP CHƯƠNG I  SINH THÁI HỌC Câu 1: Giới hạn sinh thái là A. giới hạn chịu đựng của sinh vật đối với mỗi nhân tố sinh thái. B. giới hạn phạm vi giao phối của sinh vật. C. giới hạn phạm...

ĐỀ THỬ TNTHPT NĂM 2013 MÔN SINH HỌC

TTGDTX PHÚ LỘC           ĐỀ THI THỬ (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM  2013 Môn thi: SINH HỌC- Giáo dục thường xuyên Thời gian làm bài: 60 phút.       Mã đề thi 103         Họ, tên thí sinh:..........................................................................   Số báo danh:...............................................................................       Câu...