Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 20 tháng 04 năm 2018

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 10:24 12/04/2018  

Tuần 16 năm 2018
Từ ngày 16/04/2018 đến ngày 22/04/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(16/04/2018)

- Chào cờ đầu tuần, đánh giá hoạt động tuần qua: Đoàn tt, GVCN;

- 7g00 Nhận bàn giao tất cả các loại hồ sơ, bài thi lý thuyết ... từ các điểm thi nghề THPT: Đ/c Dũng PGĐ, Đ/c Tú;

- 7g30 họp Hội đồng chấm thi nghề THPT tại cơ sở 2 TT: Thành phần theo QĐ;

- Chấm thi nghề THPT theo kế hoạch.

- 14g00 họp UBND huyện thường kỳ quý I năm 2018: Đ/c Toàn QGĐ;

Thứ Ba
(17/04/2018)

- Học và ôn tập HK 2 Theo TKB; Kiểm tra HK2 các BM T.Anh, Tin, GDCD lớp 12 theo TKB: Các GV bộ môn;

- Hoàn thành kế hoạch chấm thi nghề THPT (trong ngày): theo QĐ.

- Làm việc theo kế hoạch của hai ngành học.

Thứ Tư
(18/04/2018)

- Học và ôn tập HK 2 Theo TKB;

- Kiểm tra 07 CSVC các điểm thi nghề THCS: Đ/c Dũng PGĐ, đ/c Tú (trong tuần)

- Làm việc theo kế hoạch của hai ngành học.

Thứ Năm
(19/04/2018)

- Học và ôn tập HK 2 Theo TKB;

- Làm việc theo kế hoạch của hai ngành học.

Thứ Sáu
(20/04/2018)

- Học và ôn tập HK 2 Theo TKB;

- Nhận đề thi nghề THCS tại Sở GD&ĐT: Đ/c Toàn, đ/c Dũng;

- Làm việc theo kế hoạch của hai ngành học.

Thứ Bảy
(21/04/2018)

- 7g30 Họp Lãnh đạo và thư ký HĐ coi và chấm thi nghề THCS tại hội trường TT: Theo QĐ

- 13g30 Họp Hội đồng coi thi và chấm thi nghề tại các Điểm thi nghề THCS: Theo QĐ

Chủ Nhật
(22/04/2018)

- 6g45 Tổ chức kỳ thi nghề THCS tại 07 Điểm thi nghề THCS theo lịch

- Thi nghề THCS tại 07 Điểm thi theo lịch