Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 22 tháng 07 năm 2018

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 09:59 08/06/2018  

Tuần 24 năm 2018
Từ ngày 11/06/2018 đến ngày 17/06/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(11/06/2018)

- 8g00 Họp trực báo công tác Đào tạo nghề cho người lao động bị ảnh hưởng môi trường biển; Triển khai CV 1951/KH-UBND : Ban GĐ, Đào Bình, Cái VQ Bình;

14g00 Làm việc tại UBND huyện: Ban GĐ, Cái VQ Bình

Thứ Ba
(12/06/2018)

- Khảo sát nhu cầu đào ttạo nghề cho lao động ảnh hưởng môi trường biển: Cái VQ Bình, Đ.Bình

Thứ Tư
(13/06/2018)

- Khảo sát nhu cầu đào ttạo nghề cho lao động ảnh hưởng môi trường biển: Cái VQ Bình, Đ.Bình;

-8g00 Dự Hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi tại HT UBND huyện: Đ/c Lợi PGĐ

Thứ Năm
(14/06/2018)

- Khảo sát nhu cầu đào ttạo nghề cho lao động ảnh hưởng môi trường biển: Cái VQ Bình, Đ.Bình

Thứ Sáu
(15/06/2018)

- Khảo sát nhu cầu đào ttạo nghề cho lao động ảnh hưởng môi trường biển: Cái VQ Bình, Đ.Bình

Thứ Bảy
(16/06/2018)
Chủ Nhật
(17/06/2018)