Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 17 tháng 10 năm 2017

 » Lịch công tác

Năm 2017

Cập nhật lúc : 07:33 15/10/2017  

Tuần 42 năm 2017
Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 22/10/2017

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(16/10/2017)

- Chào cờ đầu tuần: CCVC; đánh giá các hoạt động học tập trong tuần: Đoàn TNCS HCM, giáo viên CN.

- Tiếp tục thực hiện PTTĐ chào mừng ngày PNVN và 20/11: Chuyên môn; Đoàn TT và Công đoàn.

- Tham gia Đoàn phúc tra PCGD của huyện tại Phòng GD&ĐT Phú Lộc: Đ/c Lợi PGĐ và đ/c Phước từ 16,17/10/2017.

- Kiểm tra, giám sát lớp học Cắt may Đào tạo nghề nông thôn: Tổ ĐTN (trong tuần)

- Dạy học theo TKB: GDHN-DNPT.

- Làm việc theo kế hoạch của hai ngành học GDNN và GDTX.

Thứ Ba
(17/10/2017)

- Dạy học theo TKB: GDTX cấp THPT.

- Tiếp tục mở lớp Cắt may và Chế biến món ăn tại Thị trấn Phú Lộc: Tổ ĐTN.

- Rà soát lại công tác chuẩn bị cho Đại hội Đoàn TNCS HCM: Đoàn TT

- Dạy học theo TKB: GDHN-DNPT.

- 14g00 Đại hội trù bị Đoàn TNCS HCM tại cơ sở Nam Phổ Hạ: Đoàn TT và Đại biểu khách mời

Thứ Tư
(18/10/2017)

- Dạy học theo TKB: GDTX cấp THPT.

- Lên kế hoạch khai giảng lớp XMC tại thôn Phú Thạch xã Lộc Điền, tiếp tục mở lớp XMC tại xã Lộc Bổn: GDTX và các GV phụ trách địa bàn (trong tuần).

- Dạy học theo TKB: GDHN-DNPT.

- 14g00 dự Đại hội chính thức Đoàn TNCS HCM tại cơ sở chính TT: Chi Ủy, Ban GĐ, BCH công đoàn, tổ trưởng CM, GVCN các lớp, Kế toán và khách mời.

Thứ Năm
(19/10/2017)

- Dạy học theo TKB: GDTX cấp THPT.

- Chuẩn bị công tác tổ chức kỷ niệm PNVN 20/10: Theo KH phân công.

- 9g00 Khai giảng lớp Cắt may tại xã Vinh Mỹ: Thành phần theo giấy mời.

- Dạy học theo TKB: GDHN-DNPT.

- Làm việc theo kế hoạch của hai ngành học GDNN và GDTX.

Thứ Sáu
(20/10/2017)

- Dạy học theo TKB: GDTX cấp THPT

- Tổ chức ngày kỷ niệm PNVN 20/10 tại cơ sở chính TT: Ban chấp hành CĐ-Chính quyền

Thứ Bảy
(21/10/2017)

- Dạy học theo TKB: GDTX cấp THPT.

- Học hai lớp Đại học Luật và Kế toán theo TKB tại cơ sở 2 TT.

- Học hai lớp Đại học Luật và Kế toán theo TKB tại cơ sở 2 TT.

- 14g00 Khai giảng lớp 1 XMC tại thôn Phú Thạch xã Lộc Điền: Thành phần theo giấy mời

Chủ Nhật
(22/10/2017)

- Học hai lớp Đại học Luật và Kế toán theo TKB tại cơ sở 2 TT.

- Học hai lớp Đại học Luật và Kế toán theo TKB tại cơ sở 2 TT.