Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 20 tháng 01 năm 2018

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 12:42 12/01/2018  

Tuần 3 năm 2018
Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 21/01/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(15/01/2018)

- Chào cờ đầu tuần; Đánh giá hoạt động nề nếp học tập trong tuần: Đoàn TNCS HCM, GVCN, Ban GĐ;

- 8g30 Họp trực báo đầu tuần: Ban GĐ, tổ trưởng HC-TH;

- Áp dụng TKB dạy phụ đạo học sinh theo nguyện vọng đăng ký thi THPT năm 2018 theo bài thi tổ hợp KHTN và KHXH;

- Học theo thời khóa biểu GDHN-NPT;

- Làm việc theo kế hoạch của hai ngành học GDTX và GDNN;

Thứ Ba
(16/01/2018)

- Học theo TKB GDTX cấp THPT: Các lớp học tại cơ sở Nam Phổ Hạ;

- Làm việc với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông: Đ/c Toàn QGĐ

- Học theo thời khóa biểu GDHN-NPT: Các lớp nghề THCS và THPT

- Làm việc theo kế hoạch của hai ngành học GDTX và GDNN;

Thứ Tư
(17/01/2018)

- Học theo TKB : GDTX cấp THPT:Các lớp học tại cơ sở Nam Phổ Hạ;

- Tham gia Đoàn kiểm tra PCGD-XMC của Sở GD&ĐT tại huyện Phú Lộc: Đ/c PGĐ;

- Học theo thời khóa biểu GDHN-NPT:Các lớp nghề THCS và THPT

- Làm việc theo kế hoạch của hai ngành học GDTX và GDNN;

Thứ Năm
(18/01/2018)

- Học theo TKB : GDTX cấp THPT:Các lớp học tại cơ sở Nam Phổ Hạ;

- Học theo thời khóa biểu GDHN-NPT: Các lớp nghề THCS và THPT

- Làm việc theo kế hoạch của hai ngành học GDTX và GDNN;

Thứ Sáu
(19/01/2018)

- Học theo TKB : GDTX cấp THPT:Các lớp học tại cơ sở Nam Phổ Hạ;

Thứ Bảy
(20/01/2018)

- Coi thi tuyến công chức xã, thị trấn năm 2017 của UBND huyện: Đ/c Toàn QGĐ, đ/c Đào Bình và đ/c Phước tại CS 1 Trung tâm cả ngày;

- Học hai lớp ĐH Luật và ĐH Kinh tế theo TKB

- Học hai lớp ĐH Luật và ĐH Kinh tế theo TKB

Chủ Nhật
(21/01/2018)

- Học theo thời khóa biểu GDHN-NPT:Các lớp nghề THCS và THPT

- Học hai lớp ĐH Luật và ĐH Kinh tế theo TKB

- Học hai lớp ĐH Luật và ĐH Kinh tế theo TKB