Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "

Ngày 18 tháng 02 năm 2020

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 14:21 17/02/2020  

Tuần 8 năm nam-2020
Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(17/02/2020)

- 7h30: Trực báo tổ HC-TH-GV về việc tăng cường bảo vệ, vệ sinh, tiêt trùng, phòng dịch COVID-19 đến hết tháng 02/2020.

- 8h30: Họp Hội đồng tự đánh giá kiểm định chất lượng và triển khai công việc kiểm ssịnh từ 17/02 đến 21/02/2020 theo QĐ

- Hội đồng tự đánh giá KĐCL tiếp tục tìm minh chứng, thực hiện nhiệm vụ theo phân công nhóm tiêu chí, tiêu chuẩn

- Thống nhất thỏa thuận về quản lí công nhân làm việc, an toàn cháy nổ, kiểm soát dịch bệnh tại CS2 của Cty Thiên Vương trong thời gian liên kết sanr xuất (lãnh đạo, Cty)

Thứ Ba
(18/02/2020)

- Hội đồng tự đánh giá KĐCL tiếp tục tìm minh chứng, thực hiện nhiệm vụ theo phân công nhóm tiêu chí, tiêu chuẩn

- 8h00: Họp Tổ GDTX tại CS3 : triển khai các nhiệm vụ trong tháng 02 và tháng 03 của bộ phận (PGĐ, tổ GDTX)

- Hội đồng tự đánh giá KĐCL tiếp tục tìm minh chứng, thực hiện nhiệm vụ theo phân công nhóm tiêu chí, tiêu chuẩn

Thứ Tư
(19/02/2020)

- Hội đồng tự đánh giá KĐCL tiếp tục tìm minh chứng, thực hiện nhiệm vụ theo phân công nhóm tiêu chí, tiêu chuẩn

- Thẩm định đề tài STKHKT của tổ GDTX ( tổ GDTX, GV và HS liên quan)

- Hội đồng tự đánh giá KĐCL tiếp tục tìm minh chứng, thực hiện nhiệm vụ theo phân công nhóm tiêu chí, tiêu chuẩn

- Chọn ý tưởng tham gia cuộc thi sáng tạo cuộc sống cho học viên để đăng ký (Tổ GDTX và HS liên quan) 

Thứ Năm
(20/02/2020)

- Hội đồng tự đánh giá KĐCL tiếp tục tìm minh chứng, thực hiện nhiệm vụ theo phân công nhóm tiêu chí, tiêu chuẩn

- Hội đồng tự đánh giá KĐCL tiếp tục tìm minh chứng, thực hiện nhiệm vụ theo phân công nhóm tiêu chí, tiêu chuẩn

Thứ Sáu
(21/02/2020)

- Hội đồng tự đánh giá KĐCL hoàn thànhbáo cáo, hồ sơ, biên bản để thống nhất thông qua và chuyển nộp Sở LĐTB&XH

- Hội đồng tự đánh giá KĐCL hoàn thànhbáo cáo, hồ sơ, biên bản để thống nhất thông qua và chuyển nộp Sở LĐTB&XH

Thứ Bảy
(22/02/2020)

- Liên kết đào tạo theo kế hoạch: chuẩn bị ĐK mở lớp ĐH TH (liên thông)

- Liên kết đào tạo theo kế hoạch: chuẩn bị ĐK mở lớp ĐH TH (liên thông)

Chủ Nhật
(23/02/2020)