Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 01 tháng 03 năm 2021

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Kế hoạch tuần

Cập nhật lúc : 15:52 26/08/2013  

Kế hoạch tuần 01 năm 2013-2014

TRUNG TÂM GDTX PHÚ LỘC

                                 

 KẾ HOẠCH TUẦN THỨ 01

                                                                     Từ ngày 26/8 đến 31/8/2013

                                 

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI THỰC HIỆN

Hai

-Chào cờ đầu tuần.

Đoàn TN, GT, Giáo vụ

26/8/2013

 

 

 

- Áp dụng TKB tuần 1 năm học 2013-2014

Toàn trường

 

- Ổn định nề nếp đầu năm

Đoàn TN, GT

 

- Kiểm tra số lượng thực tế học sinh các lớp theo danh sách. Họp Ban nề nếp

Phó GĐ, GVCN, Đoàn TT, giám thị, Giáo vụ

Ba

- Dạy và học theo TKB

Toàn trường

27/8/2013

 - Trực lãnh đạo tại cơ sở Nam Phổ Hạ

 Thầy Phước

 

- Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học GDTX-HN tai TT GDTX tỉnh

Ban GĐ

 

- Lập phiếu điểm các nhân các bộ môn gửi cho giáo viên.

Giáo vụ

- Dạy và học theo TKB

Toàn trường

28/8/2013

- Kiểm tra nề nếp đầu năm

Đoàn trường

 

 

 

 

 

 

Năm

- Dạy và học theo TKB

Toàn trường

29/8/2013

- Báo cáo số lượng HS các lớp đầu năm

GVCN báo cho thầy Toàn (PGĐ)

 

- Gửi giấy mời dự ngày khai giảng

Văn phòng

Sáu

 

 

30/8/2013

- Dạy và học theo TKB

Toàn trường

 

- Dạy thay giờ cô Lan môn vật lý

Thầy T.Toàn

Bảy

- Lớp SPMN học theo TKB

HV và giáo viên TG

31/8/2013

 

 

 

 

 

                                                                                            Người lập kế hoạch

                                                                                                  P.GIÁM ĐỐC

 

 

                                                                                                  Hàn Chức Toàn