Thứ Hai, 16/04/2018

Buổi sáng

- Chào cờ đầu tuần, đánh giá hoạt động tuần qua: Đoàn tt, GVCN;

- 7g00 Nhận bàn giao tất cả các loại hồ sơ, bài thi lý thuyết ... từ các điểm thi nghề THPT: Đ/c Dũng PGĐ, Đ/c Tú;

- 7g30 họp Hội đồng chấm thi nghề THPT tại cơ sở 2 TT: Thành phần theo QĐ;

Buổi chiều

- Chấm thi nghề THPT theo kế hoạch.

- 14g00 họp UBND huyện thường kỳ quý I năm 2018: Đ/c Toàn QGĐ;

Thứ Ba, 17/04/2018

Buổi sáng

- Học và ôn tập HK 2 Theo TKB; Kiểm tra HK2 các BM T.Anh, Tin, GDCD lớp 12 theo TKB: Các GV bộ môn;

- Hoàn thành kế hoạch chấm thi nghề THPT (trong ngày): theo QĐ.

Buổi chiều

- Làm việc theo kế hoạch của hai ngành học.

Thứ Tư, 18/04/2018

Buổi sáng

- Học và ôn tập HK 2 Theo TKB;

- Kiểm tra 07 CSVC các điểm thi nghề THCS: Đ/c Dũng PGĐ, đ/c Tú (trong tuần)

Buổi chiều

- Làm việc theo kế hoạch của hai ngành học.

Thứ Năm, 19/04/2018

Buổi sáng

- Học và ôn tập HK 2 Theo TKB;

Buổi chiều

- Làm việc theo kế hoạch của hai ngành học.

Thứ Sáu, 20/04/2018

Buổi sáng

- Học và ôn tập HK 2 Theo TKB;

- Nhận đề thi nghề THCS tại Sở GD&ĐT: Đ/c Toàn, đ/c Dũng;

Buổi chiều

- Làm việc theo kế hoạch của hai ngành học.

Thứ Bảy, 21/04/2018

Buổi sáng

- 7g30 Họp Lãnh đạo và thư ký HĐ coi và chấm thi nghề THCS tại hội trường TT: Theo QĐ

Buổi chiều

- 13g30 Họp Hội đồng coi thi và chấm thi nghề tại các Điểm thi nghề THCS: Theo QĐ

Chủ Nhật, 22/04/2018

Buổi sáng

- 6g45 Tổ chức kỳ thi nghề THCS tại 07 Điểm thi nghề THCS theo lịch

Buổi chiều

- Thi nghề THCS tại 07 Điểm thi theo lịch