Thứ Hai, 15/10/2018

Buổi sáng

- Chào cờ đầu tuần: Toàn trường;

- Học theo TKB GDTX-THPT: Các lớp tại cơ sở NPH;

Buổi chiều

- Làm theo kế hoạch của hai ngành hoc GDNN và GDTX;

Thứ Ba, 16/10/2018

Buổi sáng

- Học theo TKB GDTX-THPT: Các lớp tại cơ sở NPH;

Buổi chiều

- Làm theo kế hoạch của hai ngành hoc GDNN và GDTX;

- Làm việc và mở lớp XMC tại Thôn Trung Chánh : GVCT và bộ phận tổ phụ trách;

- 15g00 Họp tổ HCTH-GV: Đ/c Lợi PGĐ và các thành viên của tổ;

Thứ Tư, 17/10/2018

Buổi sáng

- Học theo TKB GDTX-THPT: Các lớp tại cơ sở NPH;

Buổi chiều

- Làm theo kế hoạch của hai ngành hoc GDNN và GDTX;

Thứ Năm, 18/10/2018

Buổi sáng

- Học theo TKB GDTX-THPT: Các lớp tại cơ sở NPH;

Buổi chiều

- Làm theo kế hoạch của hai ngành hoc GDNN và GDTX;

Thứ Sáu, 19/10/2018

Buổi sáng

- Học theo TKB GDTX-THPT: Các lớp tại cơ sở NPH;

Buổi chiều

- Làm theo kế hoạch của hai ngành hoc GDNN và GDTX;

Thứ Bảy, 20/10/2018

Buổi chiều

- Mở lớp XMC tại thị trấn Phú Lộc: GVCT và bộ phận phụ trách;