Thứ Hai, 18/01/2021

Buổi sáng

- Sinh  hoạt lớp

- Day học GDTX cấp THPT (theo tkb).

- Trực giải quyết các công việc liên quan (vp).

- Báo cáo tổng kết công tác văn thư năm 2020 (C.Đức).

- Liên hệ giáo viên dạy GDANQP (T.Vui).

- Trực nề nếp các cs.

Buổi chiều

- Dự kiến 13h30: Vệ sinh phong quang cơ sở 1 (tổ ĐTN-HN, VP-HC nếu trời tạnh ráo).

- 14h15: Sơ kết tổ ĐTN-HN.

- BDHSG Lý, Địa lớp 11 (C.Lan, C.Nga).

- Phụ đạo, BD Toán, Địa lớp 12 (T.Lĩnh, C.Nga).

- Trực, giải quyết các công việc liên quan (vp).

Thứ Ba, 19/01/2021

Buổi sáng

- Dạy học GDTX theo TKB.

- Báo cáo sơ kết học kỳ 1 (Đ.Bình).

- Trực nề nếp.

Buổi chiều

- BDHSG Văn lớp 11, 12 (K Anh).

- 14h30: Tổng kết 6 tháng cuối năm 2020, định hướng 6 tháng đầu năm 2021 (tổ VP-HC).

- Trực giải quyết các công việc liên quan (vp).

- Gửi báo cáo sơ kết học kỳ 1 (đ.c Biểu).

- Gửi 

Thứ Tư, 20/01/2021

Buổi sáng

- Dạy học GDTX theo TKB.

- Trực, giải quyết các công việc liên quan (vp).

Buổi chiều

- BDHSG Sinh lớp 12 (T.Thân).

- Trực, giải quyết các công việc liên quan (vp).

- Học nghề Âu Lạc

Thứ Năm, 21/01/2021

Buổi sáng

- Dạy học GDTX theo TKB.

- Rà soát, hoàn chỉnh các loại hồ sơ GDTX cấp THCS, THPT (T.Vui).

- Trực, giải quyết các công việc liên quan (vp).

- Trực nề nếp.

Buổi chiều

- Trực, giải quyết các công việc liên quan (vp).

- Học nghề Âu Lạc

Thứ Sáu, 22/01/2021

Buổi sáng

- Dạy học theo GDTX theo TKB

- Rà soát, hoàn chỉnh các loại hồ sơ GDTX cấp THCS, THPT (T.Vui).

- Tuyển sinh ĐTN nông thôn (theo kế hoạch tổ).

- Trực nề nếp.

Buổi chiều

- Phụ đạo Văn, Sử (K Anh, T. Biểu).

- Tuyển sinh ĐTN nông thôn (theo kế hoạch tổ).

- Trực, giải quyết các công việc liên quan (vp).

- Học nghề trường số 10.

Thứ Bảy, 23/01/2021

Buổi sáng

- Dự kiến: Chủ nhật xanh tại cs1, cs2, họp HĐSP, Sơ kết KH1 (nếu trời nắng).

- Dạy học theo TKB.

- Liên kết đào tạo.

Buổi chiều

- Liên kết đào tạo.

Chủ Nhật, 24/01/2021

Buổi sáng

- Liên kết đào tạo.

Buổi chiều

- Liên kết đào tạo.