Thứ Hai, 20/11/2017

Buổi sáng

- Học sinh nghỉ học do lụt bão.

- 8g30 Tổ chức Kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Buổi chiều

- Giáo viên nghỉ 20/11.

Thứ Ba, 21/11/2017

Buổi sáng

- Học sinh nghỉ học do lụt bão.

- Làm việc theo kế hoạch của hai ngành học GDTX và GDNN;

Buổi chiều

- Làm việc theo kế hoạch của hai ngành học GDTX và GDNN;

Thứ Tư, 22/11/2017

Buổi sáng

- Học theo thời khóa biểu: GDTX cấpTHPT.

- Làm việc với hai thôn Dương Lộc, Hòa Lộc xã Lộc Bổn để có KH khai giảng hai lớp học: Đ/c Phước, đ/c Lĩnh;

Buổi chiều

- Dạy Nghề phổ thông theo TKB: GDHN-DNPT.

- Làm việc theo kế hoạch của hai ngành học GDTX và GDNN;

Thứ Năm, 23/11/2017

Buổi sáng

- Học theo thời khóa biểu: GDTX cấpTHPT.

Buổi chiều

- Dạy Nghề phổ thông theo TKB: GDHN-DNPT.

- Làm việc theo kế hoạch của hai ngành học GDTX và GDNN;

Thứ Sáu, 24/11/2017

Buổi sáng

- Học theo thời khóa biểu: GDTX cấpTHPT.

Buổi chiều

- 14g00 Họp trực báo Ban Giám đốc.

Thứ Bảy, 25/11/2017

Buổi sáng

- Dạy phụ đạo theo thời khóa biểu: GDTX cấpTHPT.

- Dạy Nghề phổ thông theo TKB: GDHN-DNPT.

- Học hai lớp Đại học Luật và Kế toán theo TKB tại cơ sở 2 TT.

Buổi chiều

- Học hai lớp Đại học Luật và Kế toán theo TKB tại cơ sở 2 TT.

Chủ Nhật, 26/11/2017

Buổi sáng

- Dạy Nghề phổ thông theo TKB: GDHN-DNPT.

- Học hai lớp Đại học Luật và Kế toán theo TKB tại cơ sở 2 TT.

Buổi chiều

- Học hai lớp Đại học Luật và Kế toán theo TKB tại cơ sở 2 TT.