Thứ Hai, 14/01/2019

Buổi sáng

- Chào cờ CS3: Đánh giá hoạt động nền nếp, nội dung, kế hoạch tuần CT THPT, chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt về trật tự ATGT, chất nổ, an ninh, an toàn đơn vị trong dịp trước Tết AL: TT GDTX, GVCN, Đoàn TN, GV bộ môn.

- Trực báo CS1: Rà soát các nội dung, kế hoạch trong tuần, hoàn thành số liệu, biểu mẫu báo cáo gửi Sở LĐTB&XH (lãnh đạo, VP, GV phụ trách đào tạo nghề LĐNT)

- Duyệt kế hoạch HKII, bổ sung kế hoạch tháng 01 và kế hoạch tuần 20 của các tổ, bộ phận.

Buổi chiều

- Làm việc theo kế hoạch của các ngành học GDTX và GDNN

- Kiểm tra, đôn đốc công tác vệ sinh khuôn viên CS1,CS2; sửa chữa điện sáng 02 phòng làm việc hành chính và cầu thang

Thứ Ba, 15/01/2019

Buổi sáng

- Dạy học và triển khai các công việc theo TKB và kế hoạch của 02 ngành học và bộ phận văn phòng

- Tham dự họp Huyện Ủy : 08h00 tại Trung tâm BDCT huyện : (Lợi PGĐ)

Buổi chiều

 - Chỉ đạo dạy học và triển khai các công việc theo TKB và kế hoạch của 02 ngành học và bộ phận văn phòng

- Tham dự họp tại huyện : 14h00 tại nhà văn hóa TT huyện : (Lợi PGĐ)

Thứ Tư, 16/01/2019

Buổi sáng

 - Chỉ đạo dạy học và triển khai các công việc theo TKB và kế hoạch của 02 ngành học và bộ phận văn phòng

- 9h00: Làm việc với lãnh đạo Trường Cao đẳng Âu Lạc Huế: tại CS1 (Lợi PGĐ và kế toán, TT HC-TH)

Buổi chiều

 - Chỉ đạo dạy học và triển khai các công việc theo TKB và kế hoạch của 02 ngành học và bộ phận văn phòng

- 14h00: Hội nghị lãnh đạo mở rộng: BGĐ và cấp ủy Chi bộ TT: họp bàn thống nhất danh sách quy hoạch theo yêu cầu và quy trình giai đoạn 2015-2020 và 2025

- Nộp báo cáo kế hoạch tinh giảm biên chế 2015-2021: (VP)

Thứ Năm, 17/01/2019

Buổi sáng

 - Chỉ đạo dạy học và triển khai các công việc theo TKB và kế hoạch của 02 ngành học và bộ phận văn phòng

Buổi chiều

 - Chỉ đạo dạy học và triển khai các công việc theo TKB và kế hoạch của 02 ngành học và bộ phận văn phòng

- 14h30: Tham gia tư vấn, phân luồng và tuyển sinh THPT tại Xuân Lộc nhân trường họp phụ huynh khối 9: Thân, Lan, Việt

Thứ Sáu, 18/01/2019

Buổi sáng

 - Chỉ đạo dạy học và triển khai các công việc theo TKB và kế hoạch của 02 ngành học và bộ phận văn phòng

- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức gặp mặt chia tay CBQL nghỉ hưu ( gửi giấy mời, rà soát công việc hậu cần, nội dung, thành phần...)

Buổi chiều

 - Chỉ đạo dạy học và triển khai các công việc theo TKB và kế hoạch của 02 ngành học và bộ phận văn phòng

- 13h30: Họp Chi Bộ (đảng viên)

- 14h00: Họp hội đồng : Sơ kết HKI, triển khai kế hoạch HKII và tháng 02; lấy phiếu tín nhiệm quy hoạch (toàn bộ CBGVNV trung tâm)

- Ghi chú: GV,NV nộp văn bằng gốc chuyên môn đào tạo cao nhất, riêng GV trong quy hoạch nộp thêm chứng nhận, bằng lí luận chính trị, QLNN,QLGD (nếu có) để rà soát quy hoạch và định hướng phân công vị trí việc làm (VP lập phiếu ký nhận và giấy hẹn trả)

Thứ Bảy, 19/01/2019

Buổi sáng

 - Chỉ đạo dạy học và triển khai các công việc theo TKB và kế hoạch của 02 ngành học và liên kết đào tạo

Buổi chiều

 - Chỉ đạo dạy học và triển khai các công việc theo TKB và kế hoạch của 02 ngành học và liên kết đào tạo

Chủ Nhật, 20/01/2019

Buổi sáng

 - Chỉ đạo dạy học và triển khai các công việc theo TKB và kế hoạch của 02 ngành học

- Kiểm tra công tác vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên CS1, CS2

Buổi chiều

 - Chỉ đạo dạy học và triển khai các công việc theo TKB và kế hoạch của 02 ngành học

- Kiểm tra công tác vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên CS1, CS2