Thứ Hai, 15/01/2018

Buổi sáng

- Chào cờ đầu tuần; Đánh giá hoạt động nề nếp học tập trong tuần: Đoàn TNCS HCM, GVCN, Ban GĐ;

- 8g30 Họp trực báo đầu tuần: Ban GĐ, tổ trưởng HC-TH;

- Áp dụng TKB dạy phụ đạo học sinh theo nguyện vọng đăng ký thi THPT năm 2018 theo bài thi tổ hợp KHTN và KHXH;

Buổi chiều

- Học theo thời khóa biểu GDHN-NPT;

- Làm việc theo kế hoạch của hai ngành học GDTX và GDNN;

Thứ Ba, 16/01/2018

Buổi sáng

- Học theo TKB GDTX cấp THPT: Các lớp học tại cơ sở Nam Phổ Hạ;

- Làm việc với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông: Đ/c Toàn QGĐ

Buổi chiều

- Học theo thời khóa biểu GDHN-NPT: Các lớp nghề THCS và THPT

- Làm việc theo kế hoạch của hai ngành học GDTX và GDNN;

Thứ Tư, 17/01/2018

Buổi sáng

- Học theo TKB : GDTX cấp THPT:Các lớp học tại cơ sở Nam Phổ Hạ;

- Tham gia Đoàn kiểm tra PCGD-XMC của Sở GD&ĐT tại huyện Phú Lộc: Đ/c PGĐ;

Buổi chiều

- Học theo thời khóa biểu GDHN-NPT:Các lớp nghề THCS và THPT

- Làm việc theo kế hoạch của hai ngành học GDTX và GDNN;

Thứ Năm, 18/01/2018

Buổi sáng

- Học theo TKB : GDTX cấp THPT:Các lớp học tại cơ sở Nam Phổ Hạ;

Buổi chiều

- Học theo thời khóa biểu GDHN-NPT: Các lớp nghề THCS và THPT

- Làm việc theo kế hoạch của hai ngành học GDTX và GDNN;

Thứ Sáu, 19/01/2018

Buổi sáng

- Học theo TKB : GDTX cấp THPT:Các lớp học tại cơ sở Nam Phổ Hạ;

Thứ Bảy, 20/01/2018

Buổi sáng

- Coi thi tuyến công chức xã, thị trấn năm 2017 của UBND huyện: Đ/c Toàn QGĐ, đ/c Đào Bình và đ/c Phước tại CS 1 Trung tâm cả ngày;

- Học hai lớp ĐH Luật và ĐH Kinh tế theo TKB

Buổi chiều

- Học hai lớp ĐH Luật và ĐH Kinh tế theo TKB

Chủ Nhật, 21/01/2018

Buổi sáng

- Học theo thời khóa biểu GDHN-NPT:Các lớp nghề THCS và THPT

- Học hai lớp ĐH Luật và ĐH Kinh tế theo TKB

Buổi chiều

- Học hai lớp ĐH Luật và ĐH Kinh tế theo TKB