Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 23 tháng 09 năm 2018

 » Thông tin đơn vị » Các tổ chuyên môn

Các tổ chuyên môn

Cập nhật lúc : 11:13 16/09/2017  

Tổ Phổ cập Xóa mù chữ

 

 

 

 

 

 

Điện thoại: 01255215484                             Email:nvphuoc@gmail.com

Giới thiệu sơ lược về tổ ở đây
...
...
Tổ trưởng: Nguyễn Văn Phước  Chuyên môn: ĐHSP Văn  Lĩnh vực phụ trách:chung của tổ Điện thoại:01255215484 Email:nvphuoc.phuloc@thuathienhue.gov.vn
Tổ phó: Chuyên môn: Lĩnh vực phụ trách: Điện thoại: Email:
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1        
2        
...        

Số lượt xem : 438