Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 17 tháng 10 năm 2017

 » Thông tin đơn vị » Các tổ chuyên môn

Các tổ chuyên môn

Cập nhật lúc : 11:13 16/09/2017  

Tổ XM - PC

 

 

 

 

 

 

Điện thoại: 01255215484                             Email:nvphuoc@gmail.com

Giới thiệu sơ lược về tổ ở đây
...
...
Tổ trưởng:Nguyễn văn phước  Chuyên môn:ĐHSP Văn Lĩnh vực phụ trách:chung của tổ Điện thoại:01255215484 Email:nvphuov@yahoo.com
Tổ phó: Chuyên môn: Lĩnh vực phụ trách: Điện thoại: Email:
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1        
2        
...