Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 25 tháng 02 năm 2018

 » Thông tin đơn vị » Các tổ chuyên môn

Các tổ chuyên môn

Cập nhật lúc : 11:13 16/09/2017  

Tổ Phổ cập Xóa mù chữ

 

 

 

 

 

 

Điện thoại: 01255215484                             Email:nvphuoc@gmail.com

Giới thiệu sơ lược về tổ ở đây
...
...
Tổ trưởng: Nguyễn Văn Phước  Chuyên môn: ĐHSP Văn  Lĩnh vực phụ trách:chung của tổ Điện thoại:01255215484 Email:nvphuoc.phuloc@thuathienhue.gov.vn
Tổ phó: Chuyên môn: Lĩnh vực phụ trách: Điện thoại: Email:
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1        
2        
...        

Số lượt xem : 266