Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 18 tháng 02 năm 2020

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám Đốc

Ban Giám Đốc

Cập nhật lúc : 20:35 25/08/2019  

Phó Giám đốc

Họ và tên:  Lê Văn Đình Vui
Chức vụ:  Phó Giám đốc
Email:  
Điện thoại:  0971376309
Địa chỉ:  Khu tái định cư Sư Lỗ, Lộc Điền, Phú Lộc, TT Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách mảng GDTX

Số lượt xem : 1517