Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 22 tháng 07 năm 2018

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám Đốc

Ban Giám Đốc

Cập nhật lúc : 00:00 07/08/2012  

Giám đốc Mời toàn thể CBCC đúng 13g30 ngày 28-10-2013 về TTGDTX Phú Lọc để họp tổ CM và họp HĐSP. GIÁM ĐỐC Lê Văn Cường

 

Họ và tên: Hàn Chức Toàn
Chức vụ: Q.Giám đốc
Email: hctoan.phuloc@thuathienhue.gov.vn
Điện thoại: 02343871482- 0914546366
Địa chỉ: Đường Lương Định Của, Thị Trấn Phú Lộc, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch- tài chính, CSVC trường học.

- Đào tạo

Số lượt xem : 1112