Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 19 tháng 01 năm 2021

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám Đốc

Ban Giám Đốc

Cập nhật lúc : 20:35 25/08/2019  

Phó Giám đốc

Họ và tên:  Lê Văn Đình Vui
Chức vụ:  Phó Giám đốc
Email:  
Điện thoại:  0971376309
Địa chỉ:  Khu tái định cư Sư Lỗ, Lộc Điền, Phú Lộc, TT Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách mảng GDTX

Số lượt xem : 4245